Persondatapolitik

Persondatapolitik for NHU-Gruppen

Vi er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger
Denne persondatapolitik danner grundlag for vores behandling af dine persondata, samt orienterer om, hvordan vi behandler disse.

Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og dermed har vi fokus på at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Vi er særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed generelt.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
NHU gruppen (Norsk Hytte Udlejning, Nordisk Hytte Udlejning, Norliv, Agger Booking, Vorupør Booking) er dataansvarlig for følgende hjemmesider:

 • norskhytteudlejning.dk / nordiskhytteudlejning.dk
 • norliv.dk
 • aggerbooking.dk
 • voruporBooking.dk

Kontaktoplysninger findes forneden på disse hjemmesider, samt under fanen ”Kontakt”.
Databehandling sker på oplyst grundlag
Når du afgiver dine persondata til os, vil vi oplyse dig om, hvilke data vi behandler om dig, og med hvilket formål, vi foretager behandlingen. Oplysningen vil enten ske via henvisning til denne persondatapolitik, hvor en række gængse dataindsamlinger og formål er beskrevet, eller i form af særskilte oplysninger til dig, herunder eventuelt med anmodning om accept fra dig til behandlingen.
Data, vi behandler om dig
Vores behandling af dine persondata sker for at give en bedre service til dig og sikre kvaliteten for de tjenester, som vi udbyder til dig.
Data kan blive indsamlet og behandlet af os i forbindelse med følgende former for kontakt med os:

 • Brug af vores hjemmeside, herunder booking mv.
 • Ved booking accepterer du vores persondatapolitik. Du accepterer samtidig, at vi må kontakte dig i forbindelse med remarketing efter din ferie.
 • Henvendelser til os pr. mail, telefon, via vores hjemmeside eller pr. alm. brev
 • Konkurrencer, events og lign. (i form af nyhedsmails)

Data, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Kontaktoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mail
 • Bookingdata, købshistorik, betalingsoplysninger
 • Samtykke til markedsføring, nyhedsbreve eller konkurrencer
 • Persondata, herunder kontaktoplysninger, i mails til vores medarbejdere
 • Brugeradfærd i forbindelse med brug af hjemmesiden, der indsamles via cookies*

Formålet med behandling af dine persondata
Indsamling og behandling af dine persondata vil ske ud fra bestemte oplyste formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Sådanne formål kan indbefatte:

 • Behandling af din booking og levering af vores ydelse (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
 • Opfyldelse af aftale på baggrund af din anmodning (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
 • Administration af din relation til os (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b eller f)
 • Drift og optimering af vores hjemmeside (GDPR art. 6, stk. 1, litra b)
 • Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen (GDPR art. 6, stk. 1, litra c)
 • Kundeservice og generel kommunikation med os (GDPR art. 6, stk. 1, litra a, b, c eller f)
 • Udsendelse af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale fra os (GDPR art. 6, stk. 1, litra a)

Vi behandler kun relevante data
Dine persondata vil udelukkende blive behandlet ud fra de ved indsamlingen oplyste formål, herunder eventuelt via henvisning til denne persondatapolitik og de formål, som er oplistet ovenfor – herunder retlige eller kontraktuelle forpligtelser. Kun data som er nødvendige til opfyldelse af disse formål vil være relevante og vores behandling vil derfor begrænse sig til sådanne persondata.

Opdaterede persondata
Vi skal sikre, at de indhentede data ikke er urigtige eller vildledende. Sker der relevante ændringer relateret til de persondata, vi har indhentet om dig, kan du henvende dig til os på post@nhu.dk, for at få oplysningerne ændret.

Sletning af unødvendige persondata
I NHU Gruppens generelle slettepolitik gælder det, at vi sletter persondata, når der ikke længere er et formål med opbevaringen. Oplysningerne slettes efter en intern procedure, som er vedtaget for:

 • Oplysninger i forbindelse med fakturering
 • Oplysninger i forbindelse med forespørgsler, bookinger og færgebestillinger
 • Oplysninger i forbindelse med nyhedsmails og markedsføringsmateriale.
 • Du kan altid nemt afmelde dig nyhedsmail samt få slettet dine kontaktoplysninger efter ønske ved henvendelse til post@nhu.dk. Du kan også framelde dig i bunden af nyhedsmailen.
 •  Cookies (se andet afsnit om cookies)

Indhentelse af samtykke inden databehandling eller behandling på andet lovligt grundlag
Vi behandler kun persondata om dig efter forud angivne formål. Inden vi foretager behandlingen, indhenter vi dit samtykke, eller vi henviser til denne privatlivspolitik, hvor du nedenfor kan finde grundlaget for en række forskellige behandlinger.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Har du spørgsmål, eller ønsker du at trække dit samtykke tilbage, kan du henvende dig til post@nhu.dk.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vi indhenter eksempelvis samtykke i følgende tilfælde:

 • Bookinger foretaget på vores website eller manuelt via telefon
 • Herunder evt. også booking af færge eller liftkort.
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsmails

Andre grundlag end samtykke for vores behandling af dine oplysninger

 • Du bliver bedt om at acceptere nærværende privatlivspolitik, når du booker på vores hjemmeside. Se også afsnittet nedenfor om cookies.
 • Ved henvendelser til os pr. mail, telefon, eller pr. alm. brev er grundlaget for behandlingen af dine persondata, at din henvendelse til os sker på dit eget initiativ. Vi henviser i dette tilfælde til nærværende privatlivspolitik.

Beskyttelse af persondata
NHU Gruppens behandling af persondata foregår efter regler, vi internt har vedtaget. Reglerne indeholder instrukser og foranstaltninger, med det formål at beskytte dine persondata. Således vil vi behandle dine persondata på en måde, hvorved det undgås, at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler evt. følsomme persondata, og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

*Cookies
Som næsten alle andre hjemmesider anvender vi cookies for at få siderne til at fungere og for at gøre dem lettere for dig at bruge. Cookies hjælper os bl.a. med at få overblik over besøg, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden og vores ydelser. Dermed kan vi give dig en bedre brugeroplevelse med mere relevant indhold.

Du skal være opmærksom på, at cookies ikke indeholder flere oplysninger, end du accepterer, og de er ikke i stand til at "invadere" din harddisk og vende tilbage til afsenderen med personlige oplysninger eller andre informationer fra din computer. Gennem indstillingerne på din computer kan du forhindre NHU Gruppen og vores indholdsleverandører i at placere cookies på din computer. Det kan betyde, at nogle funktioner på vores hjemmesider ikke vil virke, som for eksempel at forblive logget ind på kontrolpanelet og bevare dine sprogindstillinger. Du vil heller ikke være i stand til at foretage køb, hvis du forhindrer NHU Gruppen i at placere cookies på din computer. Se oplysninger om, hvordan du kan forhindre lagring af cookies på din computer nedenfor.

En cookie er et lille stykke kode, som sendes til browseren og lagres der, så webstedet kan genkende din computer. Alle steder kan sende cookies til din browser, hvis browserindstillingerne tillader det. Hjemmesider kan kun læse oplysninger fra cookies, de selv har gemt, og kan ikke læse cookies fra andre sites. Der er to typer af cookies: permanente og midlertidige (session cookies). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer i en længere periode. Session cookies placeres midlertidigt på din computer, når du besøger et websted, men forsvinder, når du lukker siden ned. Dette betyder, at de ikke er permanent gemt på din computer. De fleste virksomheder anvender cookies på deres hjemmesider for at forbedre brugervenligheden, og cookies kan ikke skade dine filer eller øge risikoen for virus på din computer.

Som bruger kan du indstille, om du ønsker at cookies gemmes automatisk i din browser, hvis du ønsker at blive spurgt hver gang en cookie skal gemmes eller at bestemte cookies gemmes. Cookies anvendes på mange hjemmesider, ikke kun NHU Gruppens, til at se om browseren har besøgt hjemmesiden før og hvilke valg, der derefter er foretaget.
Der laves en kontrol ved hvert besøg på hjemmesiden, der undersøger om der findes gemte cookies i browseren eller ej. Er der ingen gemte cookies på hjemmesiden, gemmer denne cookies på hjemmesiden.

Denne indsamling foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra f, da indsamlingen sker med henblik på at optimere hjemmesiderne til gavn for dig.

Se også afsnittet nedenfor om videregivelse af persondata og overførsel til modtagere i tredjelande.
Trafikdata

Hver gang du besøger NHU Gruppens hjemmesider, indsamles oplysninger om dit domænenavn/IP-adresse, henvisende webadresse, browser og platform, besøgstidspunkt, besøgte sider og udførte søgninger.

De indsamlede trafikdata kan blive delt med potentielle annoncører, analysefirmaer og forretningspartnere til demografiske formål. Når dataene anvendes i denne indsamlede form, vil ingen være i stand til at identificere eller kontakte dig.
Brug af pixel tracking (ikke personoplysninger)

NHU Gruppen benytter lejlighedsvis pixel tracking. Pixel tracking indebærer, at dit besøg på én af NHU Gruppens sider eller en partnerside bliver registreret i forbindelse med, f.eks. statistiske undersøgelser. Pixel tracking er anonymt, og der indsamles ingen personlige oplysninger i forbindelse hermed. Kun anonyme data om navigationen på vores hjemmesider eller til og fra vores hjemmesider til partnersider bliver registreret til statistiske formål. NHU Gruppen anvender cookies i forbindelse med følgende:

 1. Generel sessionskontrol på vores hjemmesider, herunder i forbindelse med sprogversionskontrol.
 2. Indsamling af brugerstatistik.
 3. Generel sessionskontrol i forbindelse med online-booking på bookingsystemet integreret med Norsk Hytte Udlejning ApS eller andre partnersider (f.eks. i form af pixel tracking).

Videregivelse af persondata
Vi anvender tredjeparter til behandling af persondata, og med disse indgår vi en databehandleraftale, for dermed at sikre dine persondatarettigheder, samt at vi kan opfylde vores forpligtelser overfor kunder, ansatte og andre.
Vi kan overlade dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Eksterne IT-leverandører
 • Vores samarbejdspartnere i form af destinationer og færgeselskaber hos hvem vi booker for dig.
 • Leverandører af cookietjenester til hjemmesiderne. De nærmere formål med brugen af de enkelte cookies og videregivelse af persondata til tredjemand baseret på cookies fremgår af cookiepolitikken, som er beskrevet i nærværende Persondatapolitik.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Nogle af tredjeparterne er lokaliseret i lande, der ligger udenfor EU/EØS. Ift. disse tredjeparter sikrer vi, at der er et lovligt grundlag for overførsel af dine persondata, eksempelvis gennem EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Et eksempel på en af disse tredjeparter, som er lokaliseret i USA, er Google, der er leverandør af et markedsføringsværktøj samt analyseværktøj, som vi gør brug af hos NHU Gruppen.

Når du accepterer at modtage vores nyhedsmails, videregives dine oplysninger til marketingplatformen, Mailchimp, som er blandt verdens førende (og største) indenfor nyhedsbreve via e-mail.  NHUGruppen har databehandleraftale med Virksomheden, som har hovedkvarter i Atlanta, Georgia, USA.
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på post@nhu.dk .
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine persondata i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Version: 01.09.2023

Klar til Action?

Om det enten er på vand eller land, har vi aktiviteter der passer til alle behov
Book aktivitetBook overnatning
Copyright Norsk Hytte Udlejning 2020 - Design & udvikling: Norsite
MENU
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram